Home

16
sierpnia
Czy warto uczy─? dzieci programowania?
Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Programowanie to podstawa funkcjonowania wielu urz´┐Ż?dze?? codziennego u??ytku oraz coraz wi´┐Ż?ksza cz´┐Ż???´┐Ż? naszej codziennej rzeczywisto??ci. Bran??a informatyczna rozwija si´┐Ż? niezwykle szybko, dlatego...
16
sierpnia
Jakie krzese??ko do karmienia dla maluszka wybra─??
Jakie krzese??ko do karmienia dla maluszka wybra─??

Jakie krzese??ko do karmienia dla maluszka wybra─??

Tw├│j maluch potrafi ju?? samodzielnie siedzie´┐Ż? i zaczyna je??´┐Ż? sta??e pokarmy? Sprawd??, jakie krzese??ko do karmienia wybra´┐Ż?, aby posi??ki by??y bezpieczne i wygodne zar├│wno dla Ciebie, jak i dla...
24
lutego
Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??
Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??

Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??

Gdy zauwa??ymy, ??e nasze dziecko sepleni, nale??y jak najwcze??niej podj´┐Ż?´┐Ż? ??rodki zaradcze. Bagatelizowanie problemu mo??e doprowadzi´┐Ż? do obni??enia si´┐Ż? pewno??ci siebie malca, a tak??e do pog??´┐Ż?...

24
lutego
Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci
Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci

Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci

Statystycznie ocenia si´┐Ż?, ??e problem niep??odno??ci dotyczy jednej pi´┐Ż?tej par, kt├│re staraj´┐Ż? si´┐Ż? o dziecko. O problemach z p??odno??ci´┐Ż? m├│wimy, gdy do pocz´┐Ż?cia nie dochodzi mimo co najmniej p├│??ro...
22
pa┼║dziernika
Jaki przewijak dla dziecka wybra─??
Jaki przewijak dla dziecka wybra─??

Jaki przewijak dla dziecka wybra─??

Wyprawka dla noworodka obejmuje wiele niezb´┐Ż?dnych akcesori├│w do higieny i piel´┐Ż?gnacji, dzi´┐Ż?ki kt├│rym malec b´┐Ż?dzie mie´┐Ż? zapewnion´┐Ż? troskliw´┐Ż? i bezpieczn´┐Ż? opiek´┐Ż?. Do jednym z wa??nych element├│w wypos...
25
maja
Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej
Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Realizowanie edukacji domowej jest du??ym wyzwaniem. Dziecko, kt├│re jest w domu, ma dooko??a wiele bod??c├│w rozpraszaj´┐Ż?cych. Dodatkowo, cz´┐Ż?sto dom kojarzy mu si´┐Ż? z wypoczynkiem i zabaw´┐Ż?, przez co n...