Home

Atlasy a kształtowanie umiejętności kartograficznych wśród uczniów

Atlasy a kształtowanie umiejętności kartograficznych wśród uczniów

Kto z nas nie korzystał ze szkolnych atlasów? To narzędzie ponadczasowe. Oparło się upływowi czasu, pozostając ważne zarówno dla specjalistów – geodetów i architektów, jak i dla uczniów. Jak przydaje się w nauce kartografii?

Atlasy geograficzne to podstawa

Porzekadło powiada, że obraz wart jest tysiąca słów. W dosłownym sensie ma to zastosowanie właśnie dla map. Nauczyciele mogliby opisywać wszelkie cechy terenów słownie, co zazwyczaj zagmatwa przekaz ponad miarę. To samo dokładniej i czytelniej przedstawiają mapy szkolne. Na nich uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności kartograficzne – po prostu czytanie map, przydatne w życiu najczęściej do tego, aby odnaleźć się w nieznanym miejscu. Przy współczesnych możliwościach podróżowania każdy zapewne doświadczył zagubienia w obcym mieście albo na nieznanych drogach.

Nawigacje komputerowe, od lat dostępne za darmo w Internecie, znacznie ułatwiają życie. One jednak też prezentują informacje przede wszystkim na mapkach. Niewiele więc pomoże najlepszy smartfon, gdy nie umie się odczytać zeń mapy. Poza tym bateria kiedyś się wyczerpie, a Internet nie wszędzie ma dobry zasięg. Papierowe mapy pozostają w pewnych wypadkach niezastąpione. Mapy elektroniczne są świetne w uwypuklaniu potrzebnych informacji, jak choćby okolicznych piekarni. Zawsze następuje to kosztem zaciemnienia czegoś innego, podczas gdy sama mapa pokazuje jednocześnie wszystkie zależności terenowe w danej okolicy.

Wiedza na mapach to nie tylko geografia

Nauka przydaje się do dalszej nauki. Umiejętności kartograficzne są potrzebne, by nabywać innych. Najlepszych przykładem są atlasy historyczne. Nie sposób bez nich ogarnąć umysłem ogromu podbojów Czyngis-chana lub zawiłości manewrów Bitwy Warszawskiej. Aby uczniowie zrozumieli dziedzictwo minionych wieków, z którego wyrastają, potrzebują poznać zarysy historycznych granic Rzeczypospolitej i jej sąsiadów. Ale nie tylko.

Przedstawienie informacji statystycznych na mapach gospodarczych przemawia do wyobraźni silniej niż zestawienia w tabelach. Dlatego w broszurach, również bardzo profesjonalnych, przedstawia się takie dane, jak wydobycie złóż naturalnych i produkcję przemysłową właśnie na mapach. Nauka ekologii również korzysta z atlasów, by zobrazować np. zużycie energii elektrycznej, emisję CO₂ czy stopień zalesienia w danych regionach.

Nie sposób przecenić, jak wiele można nauczyć się z map. Dlatego serwis Polska Niezwykła ma stronę https://sklep.polskaniezwykla.pl/557-atlasy-geograficzne, gdzie znajdziemy przydatne w pracy nauczyciela atlasy geograficzne i historyczne. W dobie wszechobecnej wiedzy wprost ze smartfona nie lekceważmy, jak ważne są umiejętności czytania map!

 

Komentarze

Zostaw Komentarz