Home

Ucze??

25
maja
Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej
Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Realizowanie edukacji domowej jest du??ym wyzwaniem. Dziecko, które jest w domu, ma dooko??a wiele bod??ców rozpraszaj�?cych. Dodatkowo, cz�?sto dom kojarzy mu si�? z wypoczynkiem i zabaw�?, przez co n...
10
września
Matematyka dla dzieci: szybka nauka tabliczki mno??enia
Matematyka dla dzieci: szybka nauka tabliczki mno??enia

Matematyka dla dzieci: szybka nauka tabliczki mno??enia

Du??o mówi si�? o problemach dzieci z nauk�? matematyki. W niektórych przypadkach mo??e to wynika�? z problemów z koncentracj�? uwagi, w innych – z braku wyobra??ni. Jednak g??ównym powodem okazuj�? si�?...
3
lipca
Jak? szko??? wybra? dla dziecka?
Jak? szko??? wybra? dla dziecka?

Jak? szko??? wybra? dla dziecka?

Szko??y prywatne wydaj�? si�? by�? zarezerwowane tylko dla elit. Do szko??y publicznej trafiaj�? “wszyscy”. Ten uproszczony podzia?? mo??e by�? bardzo krzywdz�?cy i jednocze??nie mo??e rozmija�? si�? z pra...
1
lipca
Jak zach?ci? dziecko do nauki?
Jak zach?ci? dziecko do nauki?

Jak zach?ci? dziecko do nauki?

Ma??e dzieci najch�?tniej bryka??yby i szala??y ca??y dzie??. To naturalne, ich domen�? jest zabawa. Gdy przychodzi wi�?c moment na rozpocz�?cie nauki, trzeba to zrobi�? delikatnie i z pomys??em. Mamy d...