Home

Przedszkolak

24
lutego
Moje dziecko sepleni ?? co robi??
Moje dziecko sepleni ?? co robi??

Moje dziecko sepleni ?? co robi??

Gdy zauwa??ymy, ??e nasze dziecko sepleni, nale??y jak najwcze??niej podj�?�? ??rodki zaradcze. Bagatelizowanie problemu mo??e doprowadzi�? do obni??enia si�? pewno??ci siebie malca, a tak??e do pog??�?...
10
czerwca
Jak nauczy? dziecko alfabetu?
Jak nauczy? dziecko alfabetu?

Jak nauczy? dziecko alfabetu?

Nauczenie dziecka alfabetu mo??e wydawa�? si�? trudne. To w ko??cu pierwszy krok naszej pociechy w stron�? czytania. W jakim wieku zacz�?�? nauk�? alfabetu i jak to zrobi�?? Tego dowiesz si�? z naszego art...
10
czerwca
Przedszkole dla dziecka - jak wybra? najlepsze?
Przedszkole dla dziecka - jak wybra? najlepsze?

Przedszkole dla dziecka - jak wybra? najlepsze?

Wybór przedszkola potrafi sp�?dzi�? rodzicom sen z powiek. W g??owie rodzi si�? tyle pyta??: jak nasz malec poradzi sobie w nowym ??rodowisku? Czy polubi si�? z innymi rówie??nikami? Dowiedz si�?, jakie...