Home

Tag: "dzieci"

24
lutego
Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci
Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci

Najcz─?stsze przyczyny niep??odno??ci

Statystycznie ocenia si´┐Ż?, ??e problem niep??odno??ci dotyczy jednej pi´┐Ż?tej par, kt├│re staraj´┐Ż? si´┐Ż? o dziecko. O problemach z p??odno??ci´┐Ż? m├│wimy, gdy do pocz´┐Ż?cia nie dochodzi mimo co n...
24
lutego
Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??
Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??

Moje dziecko sepleni Ô?? co robi─??

Gdy zauwa??ymy, ??e nasze dziecko sepleni, nale??y jak najwcze??niej podj´┐Ż?´┐Ż? ??rodki zaradcze. Bagatelizowanie problemu mo??e doprowadzi´┐Ż? do obni??enia si´┐Ż? pewno??ci siebie malca, a tak??e do pog??´┐Ż?...
16
sierpnia
Czy warto uczy─? dzieci programowania?
Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Programowanie to podstawa funkcjonowania wielu urz´┐Ż?dze?? codziennego u??ytku oraz coraz wi´┐Ż?ksza cz´┐Ż???´┐Ż? naszej codziennej rzeczywisto??ci. Bran??a informatyczna rozwija si´┐Ż? niezwykle szybko, dlatego...