Home

Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Wychowanie w rodzinie a szczęśliwe dziecko

Wyzwania związane z wychowaniem dziecka stoją przed każdym rodzicem. By efektywnie prowadzić nastolatka przez życie, musimy pamiętać o paru zasadach, które ograniczą błędy w tworzeniu relacji.

Bunt jako etap rozwoju
Zbuntowany nastolatek nie jest ewenementem w społeczeństwie. Każdy człowiek przechodził okres buntu w swoim życiu. Nie ignorując sytuacji, w których nastolatek przekracza nasze granice, nie należy jednocześnie wyolbrzymiać tego problemu w konfrontacji z nim. Dobre wychowanie w rodzinie oznacza bowiem umiejętność zrozumienia cyklu rozwojowego młodego człowieka.

Prywatność jest ważna
Jeżeli nastolatek zaczyna zamykać drzwi od swojego pokoju i prosi o pukanie przy każdym wejściu, warto mu na to pozwolić. Wychowanie dziecka opiera się również na tym, by nauczyć je konstruktywnego stawiania granic dotyczących sfery prywatnej. W przeciwnym razie nie będzie asertywne i może mieć problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Bagatelizacja nieodpowiednia
Dobre wychowanie polega nie tylko na przekazywaniu istotnych wartości, lecz również na słuchaniu dziecka. Jeżeli dzieli się ono swoimi przeżyciami i trudnościami, nie można zbywać ich słowami: „To minie“, „Każdy tak ma“, „Wyrośniesz z tego“. Często okazuje się, że zignorowane problemy stają się poważniejsze, a nastolatek boryka się z depresją, anoreksją, czy uzależnieniem. Wychowanie w rodzinie wiąże się z poznaniem emocji dziecka.

Rozmowa kluczem
Przechodząc przez ciężki etap w życiu, rodzice starają się odciągnąć uwagę nastolatka od własnych problemów. Wychowanie dziecka nie polega jednak na ukrywaniu swoich emocji i dylematów, przed którymi stoją dorośli. Przeciwnie, szczęśliwe dziecko doświadcza rozmów na trudne tematy i uczy się radzenia sobie z nimi.

Samodzielność czy zależność
Jak wychować dziecko? Nie wysyłać mu sprzecznych komunikatów. Wymagając od nastolatka odpowiedzialności, nie można traktować go równocześnie jako jednostki niezdolnej do podejmowania własnych decyzji. „Jesteś duży, zrób to sam“ i „Jesteś za młody, daj mi to zrobić“ często idą w parze, nawet jeśli dotyczą tej samej czynności w niewielkich odstępach czasu. Dobre wychowanie dziecka polega na pozwalaniu mu na błędy - inaczej nie będzie miało szansy czerpać z nich nauki.

Nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe
Niezależnie od tego, jak zachowuje się nastolatek, nie można przekraczać pewnych granic. Wychowanie dziecka to inaczej ustanawianie wzorca własnymi działaniami. Jeżeli rodzic klnie, krzyczy i stosuje emocjonalne szantaże, nie może wymagać od nastolatka ogłady i spokoju w rozmowie. Dobre wychowanie w rodzinie oparte jest na wymaganiu jednakowych rzeczy od siebie i dziecka.

Porady te pozwalają spojrzeć na rodzicielstwo z innej perspektywy: wychowanie dziecka może być efektywnym procesem i przyjemną ścieżką, nawet jeśli usłaną wybojami. Szczęśliwe dziecko to dziecko rozumiane, wysłuchane i traktowane z szacunkiem. Wychowanie w rodzinie jest etapem szczególnie ważnym w życiu młodego człowieka i rzutuje na jego dalsze związki z innymi ludźmi. Dlatego warto zaangażować się w relację z nastolatkiem - wychowanie szczęśliwego dziecka okazuje się niezwykle satysfakcjonujące.

Komentarze

Zostaw Komentarz