Home

Tag: "Nauka"

10
czerwca
Jak nauczy─? dziecko alfabetu?
Jak nauczy─? dziecko alfabetu?

Jak nauczy─? dziecko alfabetu?

Nauczenie dziecka alfabetu mo??e wydawa´┐Ż? si´┐Ż? trudne. To w ko??cu pierwszy krok naszej pociechy w stron´┐Ż? czytania. W jakim wieku zacz´┐Ż?´┐Ż? nauk´┐Ż? alfabetu i jak to zrobi´┐Ż?? Tego dowiesz si´┐Ż? z naszego art...
1
lipca
Jak zach─?ci─? dziecko do nauki?
Jak zach─?ci─? dziecko do nauki?

Jak zach─?ci─? dziecko do nauki?

Ma??e dzieci najch´┐Ż?tniej bryka??yby i szala??y ca??y dzie??. To naturalne, ich domen´┐Ż? jest zabawa. Gdy przychodzi wi´┐Ż?c moment na rozpocz´┐Ż?cie nauki, trzeba to zrobi´┐Ż? delikatnie i z pomys??em. Mamy d...
16
sierpnia
Czy warto uczy─? dzieci programowania?
Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Czy warto uczy─? dzieci programowania?

Programowanie to podstawa funkcjonowania wielu urz´┐Ż?dze?? codziennego u??ytku oraz coraz wi´┐Ż?ksza cz´┐Ż???´┐Ż? naszej codziennej rzeczywisto??ci. Bran??a informatyczna rozwija si´┐Ż? niezwykle szybko, dlatego...